Hoe het begon.

In 2011 kreeg Noortje van Kleef een idee. Veel mensen in de haar buurt zouden best zonnepanelen willen hebben, maar ze hebben geen geschikt dak. En Noortje dacht : ‘Om de hoek staat de Praxis, laten we dat dak gebruiken!

Het idee was niet nieuw maar buurtbewoners moedigde haar aan, de gemeente was enthousiast en de landelijke politiek had beleid aangekondigd dat dit mogelijk ging maken. De coöperatie GWL Ecostroom werd opgericht en kreeg steun van woningbouwverenigingen en een groot bedrag van de gemeente als voorfinanciering. Maar de worsteling om het project binnen de regelgeving uit te voeren, duurde nog even voort. In 2015, 3 ½ jaar later, is de  financiering rond en worden er 352 panelen op het dak van de Praxis gelegd. Het is gelukt!