VEEL GESTELDE VRAGEN

WAT IS GWL ECOSTROOM?

GWL Ecostroom is het eerste project van van Ecostroom waarbij bewoners verenigd in een energiecoöperatie een zonnepanelen-installatie exploiteren. Deze zonnepanelen-installatie is in de zomer van 2015 gerealisseerd op de Praxis naast het GWL terrein in Amsterdam West. Ecostroom heeft het project voorbereid en heeft het mogelijk gemaakt voor buurtbewoners om zonnepanelen te kopen.


KAN IEDEREEN MEEDOEN?

GWL Ecostroom maakt gebruik van de SDE+ Subsidie.

In principe kan iedereen meedoen, de werving van leden is wel voornamelijk op buurt gericht.


WAT IS DE SDE+ SUBSIDIE?

De kale energieprijs ligt rond de 6-7 cent per kWh. Hierdoor is zonne-energie zonder enige vorm (nog) niet rendabel. De SDE+ Subsidie lost dit op door bovenop elke geproduceerde kWh een subsidie te verstrekken. De regeling is gegarandeerd voor 15 jaar.


HOE RENDABEL ZIJN ZONNEPANELEN?

Deelnemen aan dit buurtproject is heel rendabel. Een voorzichtige inschatting is dat de zonnepanelen een rendement hebben van 5%. We verwachten een terugverdientijd van minder dan 10 jaar.

The Amsterdam School of Real Estate heeft een model gemaakt waarmee we ons rendement berekenen. Eerdere bewonersprojecten van Ecostroom koersen af op een rendement van 5%.

De panelen die wij afnemen bij installateurs hebben doorgaans 12 jaar productgarantie (fabrieksfouten) en 25 jaar vermogensgarantie (na 12 jaar 92% van het vermogen en na 25 jaar 83% van het vermogen). Panelen gaan doorgaans 30 jaar mee.


WAT GEBEURT ER ALS NA 15 JAAR DE REGELING NIET WORDT VERLENGD?

In de rendementsberekening houden we rekening met een periode van 15 jaar doordat de subsidie voor deze periode is gegarandeerd. Na deze periode zijn er meerdere mogelijkheden. Hieronder zijn een paar mogelijke scenario's:

A. De subsidie eindigt na 15 jaar. De panelen blijven wel eigendom van de coöperatie en de leden ontvangen alleen nog de vergoeding voor de verkoop van de energie.

B. De subsidie eindigt na 15 jaar. De leden besluiten gezamenlijk om de gehele installatie te verkopen. De restwaarde wordt in een keer uitgekeerd aan de leden.

C. De subsidie eindigt na 15 jaar. Inmiddels zijn er panelen op de markt die zó goed zijn, dat de leden kunnen besluiten om de gehele installatie te vervangen met nieuwe panelen.

De panelen blijven in eigendom van de coöperatie, en dus de leden, tot anders wordt besloten door de leden. 


WAT ZIJN DE KOSTEN?

Een zonnepaneel kost € 350,- per paneeleenheid. In dit bedrag zitten ook alle kosten verwerkt zoals constructierapport, zonnepanelen plaatsen, omvormers, etc.

Er is een minimale afname van twee zonnepanelen.

Met het afnemen van zonnepanelen word je lid van de coöperatie.

Er is een mogelijkheid om een gedeelte van kosten van de zonnepanelen te laten voorfinancieren door het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam. Je betaalt dan €150,- per paneel, de overige €200,- is een lening. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.


WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Om deel te nemen sluit je een overeenkomst af met de coöperatie GWL Ecostroom. Deze ledenovereenkomst is het contract tussen het lid en de coöperatie. Daarin staat beschreven wat de verplichtingen zijn van de coöperatie naar haar leden toe, hoe de zonnepanelen zijn over te dragen en hoeveel paneeleenheden je bezit. Wanneer beide partijen deze overeenkomst hebben getekend is deze rechtsgeldig. 


HOEVEEL ENERGIE WEKT EEN ZONNEPANEEL OP?

De zonnepanelen op het dak van de Praxis hebben elk een vermogen van 255 Wp. De zonnepanelen hebben de afgelopen jaren telkens boven verwachting gepresteerd en hebben elk jaar rond de 255 kWh of meer opgewekt!


KAN IK BTW TERUGVRAGEN?

Wie panelen koopt bij GWL Ecostroom koopt feitelijk een aandeel in de coöperatie. Bij afname van 8 panelen wordt je dus ongeveer 8/350ste deel aandeelhouder in de coöperatie. Als lid van de coöperatie betaal je geen BTW maar kun je ook geen BTW aftrekken. De coöperatie verrekent de BTW van de installatie.


WANNEER ZIJN DE PANELEN OP HET DAK VAN DE PRAXIS GEPLAATST?

In de zomer van 2015


WAT ALS ER IETS GEBEURT MET HET DAK VAN HET GEBOUW?

Er is met de eigenaar van het gebouw een huurovereenkomst afgesloten voor de komende 15 jaar met een automatische verlenging van telkens 5 jaar. De intentie is om veel langer gebruik te maken van het dak. Bij brand of schade zijn de zonnepanelen verzekerd.


IS ER EEN VERDIENMODEL VOOR DE EIGENAAR VAN HET GEBOUW?

De eigenaar hoeft niet zelf te investeren in duurzame maatregelen, maar maakt het complete gebouw wel duurzamer. Dit maakt het voor de eigenaar interessant om zijn dak beschikbaar te stellen. De eigenaar van het gebouw stelt het dak ter beschikking zodat buurtbewoners de mogelijkheid hebben om ook groene lokale energie op te wekken. Daarnaast kunnen de bewoners en ondernemers in het WoonWerkPand zelf ook deelnemen in de coöperatie.


MOET IK MIJN ENERGIELEVERANCIER OP DE HOOGTE STELLEN VAN MIJN DEELNAME?

Nee, bij een SDE+ project hoeft dat niet.


WELKE PROJECTEN HEEFT ECOSTROOM NOG MEER GEREALISEERD?

Andere succesvolle afgeronde bewoners Energie Projecten zijn bijvoorbeeld PEK Ecostroom, WOW EcostroomHuygens Ecostroom, Westergasfabriek Ecostroom en vanaf december 2018 ook August Ecostroom Voor meer informatie kan je ook kijken op onze algemene website: https://www.ecostroom.nu/


HEEFT GWL ECOSTROOM EEN BESTUUR?

Zeker; het bestuur bestaat uit 3 personen.

ir Noortje van Kleef is voorzitster van GWL Ecostroom. Zij studeerde bouwkunde in Delft. Ze combineert technisch inzicht en bestuurlijke ervaring met een enorme drive om projecten ook daadwerkelijk te realiseren en niet te laten verzanden in eindeloos gepraat en overleg. Ze is de grote motor van het bestuur en ook het gezicht naar buiten.

Joris van Vuure is bestuurslid van Ecostroom en houdt zich bezig met operationele zaken, acquisitie van nieuwe daken en de groei van Ecostroom. Hij heeft jarenlange ervaring als logistiek manager en is tevens Nationaal Gids. Daarnaast heeft hij zich jarenlang bezig gehouden met bouwprojecten en duurzaamheidsvraagstukken.

Lex Meine is bestuurslid van GWL Ecostroom. Hij is gitarist/componist en daarnaast betrokken bij milieuprojecten. Hij kwam in aanraking met GWL ecostroom en raakte onder de indruk van de professionele aanpak. Hij wilde direct bijdragen aan dit project en is met zijn vele contacten en positieve inbreng een zeer gewaardeerd lid van het bestuur.


ZIJN ER STATUTEN?

Uiteraard heeft GWL Ecostroom statuten. Deze zijn op te vragen per mail.