Wie zijn wij?

Bestuur

Voorzitter Noortje van Kleef

Noortje van Kleef - Voorzitter

Ir Noortje van Kleef studeerde bouwkunde in Delft. Ze combineert technisch inzicht en bestuurlijke ervaring met een enorme drive om projecten ook daadwerkelijk te realiseren en niet te laten verzanden in eindeloos gepraat en overleg.

Ze is de grote motor van het bestuur en ook het gezicht naar buiten.

Pieter van den Hout - Secretaris

Pieter van den Hout - Secretaris

Pieter van den Hout is onze secretaris. Hij studeerde rechten, muziekwetenschap en algemene cultuurwetenschappen en heeft jarenlang gewerkt als secretaris en notulist voor veel verschillende organisaties. Hij woont in de Staatsliedenbuurt. 

Binnen het bestuur ziet hij erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat de afspraken worden nagekomen. Bij ontstentenis van de voorzitter vervangt de secretaris haar.

Richard Zwiers

Lex Meine - bestuurslid

Lex Meine is gitarist/componist en daarnaast betrokken bij milieuprojecten.

Hij kwam in aanraking met gwl ecostroom en raakte onder de indruk van de professionele aanpak. Hij wilde direct bijdragen aan dit project en is met zijn vele contacten en positieve inbreng een zeer gewaardeerd lid van het bestuur.

Bestuurslid Joris van Vuure

Joris van Vuure - Penningmeester

Joris van Vuure is onze penningmeester. Hij is werkzaam als nationaal gids en doet dan ook een deel van de communicatie.

Binnen het bestuur ziet hij erop toe dat de coöperatie geen winstoogmerk heeft en de hand op de knip wordt gehouden.